Stava Sjø flytter basen til Liereid

Pr. 2. mai 2014 overtok Trond Stava og hans Stava Invest AS samtlige aksjer i Stava Sjø AS og er med dette
eneaksjonær i selskapet. I forbindelse med dette flyttes også selskapets base til Liereid i Sveio.
Forutenom flyttingen vil kundene ikke merke noen forskjell ifm. endringen i eierstrukturen.

Evt. spørsmål kan rettes til Trond Stava på telefon 901 67 287